Bedrifter selges
BOLT bistår eiere av små og mellomstore bedrifter med finansiell og strategisk rådgivning  i forbindelse med at det vurderes helt eller delvis salg av selskapet. Ta kontakt for mer informasjon.

Atle Edvardsen 
Finansiell rådgiver, Daglig leder
Mob: +47 410 91 311
atle.edvardsen@bcf.no

Salg av bedrifter

Oppkjøp

Verdivurdering av selskapBOLT CORPORATE FINANCE AS
Besøk: Løkkeveien 109 , Post: Postboks 42, 4001 Stavanger, Telefon: 51 52 33 83, E-post: atle@bcf.no