Oppkjøp
BOLT tilbyr rådgivning i alle faser relatert til oppkjøp. Oppkjøp er en del av vekststrategien til mange mellomstore og store virksomheter, og er et alternativ til organisk vekst. Hovedformålet er å oppnå synergier på inntekts- og/eller kostnadssiden. Gjennomføring av oppkjøp krever faglig ekspertise og integritet, og høy grad av bransjeforståelse. BOLT har gjennom formell kompetanse og lang industriell erfaring det som kreves for å bidra til verdiskapende vellykkede oppkjøpsprosesser. 

BOLT har god oversikt over en lang rekke norske små og mellomstore virksomheter som vurderer et bedriftssalg, og har god nytte av vårt omfattende nasjonale og internasjonale nettverk. Med utgangspunkt i kjøpers oppkjøpsstrategi og krav til industriell, finansiell og organisatorisk profil, identifiserer BOLTs rådgivere hurtig og effektivt potensielle oppkjøpskandidater. BOLT bistår også med forhandlinger, forslag til transaksjonsmodeller, og veiledende verdivurderinger.

I tillegg til dette har BOLT en rekke mandatavtaler med eiere som vurderer et helt eller delvis salg av bedriften. Bedrifter selges i forbindelse med generasjonsskifte, som et ledd i selskapets vekststrategi, eller som følge av andre naturlige årsaker i selskapets utvikling.

Oppkjøp - kort generisk prosessoversikt:

  • Fastlegging av strategi & tids- og handlingsplan 
  • Målgruppesøk og vurdering av potensielle oppkjøpskandidater 
  • Initiell kontakt for å undersøke kandidatens interesse
  • Innledende forhandlinger
  • Veiledende verdivurdering 
  • Realitetsforhandlinger 
  • Fastlegging av avtalegrunnlag, pris & transaksjonsmodell
  • Koordinering av due diligence (selskapsgjennomgang)
  • Signering av avtale (closing)

Kontakt BOLT for ytterligere informasjon om våre tjenester i forbindelse med oppkjøp. 

Atle Edvardsen
Finansiell rådgiver, Daglig leder
Mob: +47 410 91 311
atle.edvardsen@bcf.no  


Salg av bedrifter

Oppkjøp

Verdivurdering av selskapBOLT CORPORATE FINANCE AS
Besøk: Løkkeveien 109 , Post: Postboks 42, 4001 Stavanger, Telefon: 51 52 33 83, E-post: atle@bcf.no