Plania AS solgt til Vitec Software Group AB


Vitec Software Group AB har den 5. Desember 2016 kjøpt 100 % av aksjene i Plania AS.

Plania AS er et norsk programvareselskap som leverer modulbasert og skreddersydde FDV-løsninger til små og store kunder, hovedsaklig innen eiendomsforvaltning og industri. Selskapets FDVU-systemer benyttes for å kontrollere og effektivisere alle aspekter ved forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger og produksjonsutstyr. I 2016 regner selskapet med å omsette for ca. NOK 28,4 millioner med et driftsresultat på ca. NOK 6,6 millioner.

Vitec Software Group AB er et nordisk programvareselskap som utvikler og leverer virksomhetskritiske standardiserte programvarer for ulike bransjespesifikke behov. Selskapet har virksomhet i Sverige, Danmark, Finland og Norge og vokser hovedsaklig gjennom oppkjøp. Vitec er notert på Nasdaq Stockholm.

http://cws.huginonline.com/V/171957/PR/201612/2061361_2.html

https://globenewswire.com/news-release/2016/12/05/895041/0/en/Vitec-Software-Group-AB-Vitec-acquires-Plania-AS-in-Norway.html

BOLT Corporate Finance AS bisto Plania AS i salgsprosessen.

ForsidenAktuelt
Salg av bedrifter

Oppkjøp

Verdivurdering av selskapBOLT CORPORATE FINANCE AS
Besøk: Løkkeveien 109 , Post: Postboks 42, 4001 Stavanger, Telefon: 51 52 33 83, E-post: atle@bcf.no