Hitec Products AS kjøper Fluid Control AS


Hitec Products AS har kjøpt konkursboet i Fluid Control AS.

Fluid Control AS leverer flowline-utstyr, ventiler, slanger, koblinger, moduler, samt tjenester til olje- og gassbransjen. Nedgangen i oljebransjen rammet selskapet hardt og i 2015 omsatte selskapet for 257 millioner (mot 314 millioner i 2014) og endte med et driftsresultat på -26,3 millioner. Den 25.10.2016 måtte Fluid Control AS melde oppbud (http://e24.no/boers-og-finans/oljebremsen/fluid-control-er-konkurs-101-ansatte-mister-jobben/23830019). Selskapet hadde 101 ansatte på konkurstidspunktet.

Kort tid etter konkursen ble det meldt at Tess hadde kjøpt konkursboet i Fluid Control (http://www.dn.no/nyheter/energi/2016/10/27/1813/Oljeservice/tess-kjoper-konkursrammet-oljeserviceselskap), men få dager senere ble det klart at Tess likevel valgte å droppe oppkjøpet (http://sysla.no/2016/10/31/oljeenergi/tess-redder-ikke-fluid-control-likevel_170812/). Årsaken var usikkerhet knyttet til om konkurransetilsynet ville godkjenne transaksjonen. Hitec Products AS, som eies av BR Industrier AS, grep muligheten og kjøpte boet (http://petro.no/kjoper-fluid-control/43543). Hitec Products AS ser store muligheter i å snu den negative utviklingen i Fluid Control.

BOLT Corporate Finance AS bisto Hitec Products AS og Petromaster Invest i transaksjonen.

ForsidenAktuelt
Salg av bedrifter

Oppkjøp

Verdivurdering av selskapBOLT CORPORATE FINANCE AS
Besøk: Løkkeveien 109 , Post: Postboks 42, 4001 Stavanger, Telefon: 51 52 33 83, E-post: atle@bcf.no