Etablering av Joint Venture

SWS establishes JV with KCA DeutagAdvisor to SWS

BOLT Corporate Finance har bistått Subsea Well Service med etableringen av et Joint Venture med det internasjonale oljeserviceselskapet KCA Deutag. Selskapene har gått sammen i en felles satsningen mot riggmarkedet under navnet KCA Deutag Subsea Well Service.
Transaksjoner
BOLT CORPORATE FINANCE AS
Besøk: Løkkeveien 109 , Post: Postboks 42, 4001 Stavanger, Telefon: 51 52 33 83, E-post: atle@bcf.no