Øst-Riv AS solgt til Norsk Gjenvinning


Des 2018Sale/Merger of Øst-Riv AS to/with Norsk Gjenvinning/R3 Entreprenør ASAdvisor to Øst-Riv AS

Norsk Gjenvinning har inngått avtale om å erverve Øst-Riv AS og slå det sammen med R3 Entreprenør AS, for å skape en større og mer konkurransedyktig aktør innen rivningssegmentet. Selskapene organiseres som 100% eide døtre under et felles holdingsselskap, hvor dagens eiere i Øst-Riv blir med videre på eiersiden. 


Øst-Riv AS er et oslobasert selskap spesialisert innen riving, miljøsanering, betongsaging og betongboring. Selskapet har en sterk posisjon i Stor-Osloregionen. Selskapets kundeportefølje inkluderer småkunder, store entreprenører og eiendomsselskap. I 2017 omsatte Øst-Riv AS for 196 millioner.

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Tjenestetilbudet omfatter avfallshåndtering, industriservice, husholdningsrenovasjon, mottak av masser, riving, miljøsanering og sikkerhetsmakulering. Konsernet har hovedkontor på Lysaker og har ca. 50 anlegg i hele Norge, samt virksomheter i Sverige, Danmark og Storbritannia. I 2017 hadde konsernet en omsetning på over NOK 4,2 milliarder.

R3 Entreprenør er 81,25% eid av NG-konsernet, og er spesialisert innen miljørådgivning, riving, miljøsanering, betongsaging og kjerneboring. Selskapet utfører oppdrag over hele landet. I 2017 omsatte R3 Entreprenør for NOK 227 millioner.

BOLT Corporate Finance AS har bistått eierne av Øst-Riv AS i transaksjonsprosessen.

Transaksjoner
BOLT CORPORATE FINANCE AS
Besøk: Løkkeveien 109 , Post: Postboks 42, 4001 Stavanger, Telefon: 51 52 33 83, E-post: atle@bcf.no