NRC Group ASA kjøper Fibertech AS


Okt 2017Sale of Fibertech AS to NRC Group ASAAdvisor to Fibertech AS

NRC Group ASA har inngått avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Fibertech AS.  

NRC blar opp for selskap

Fibertech AS er en norsk teleentreprenør spesialisert i utbygging av fiberoptiske nettverk, med hovedfokus på jernbane. Virksomheten utfører omfattende kabelarbeid langs jernbane herunder trekking av rør i kanal, pløying av rør, blåsing og fløting av fiberkabel og legging av signalkabel, strømkabel og fiberkabel i kabelkanaler. Fibertech AS har høy kompetanse og lang erfaring med utbygging av fiberoptiske nettverk og kan tilby alt fra planlegging til ferdig utbygde fibernett.

NRC Group er en ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, tele og signal. Selskapet jobber med jernbane, t-bane, trikkeanlegg og annen nærliggende infrastruktur. NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og har en visjon om å bli Nordens ledende grunn- og baneentreprenør. Gruppen sysselsetter ca. 600 personer og hadde en samlet omsetning på 1,97 milliarder norske kroner i 2016. NRC Group er notert på Oslo Børs. 

Oppkjøpet av Fibertech AS vil styrke driften og tjenestene til NRC-konsernets norske virksomhet innen flere fagområder, og konsernets overordnede evne som leverandør av nøkkelferdige infrastrukturprosjekter.

Børsmelding 

BOLT Corporate Finance AS bisto eierne av Fibertech AS i salgsprosessen. 


Transaksjoner
BOLT CORPORATE FINANCE AS
Besøk: Løkkeveien 109 , Post: Postboks 42, 4001 Stavanger, Telefon: 51 52 33 83, E-post: atle@bcf.no