Montasjalaget har inngått opsjonsavtale med private investorer


Sep 2016Sale of Call Option in Montasjelaget to Private InvestorsAdvisor to Montasjelaget AS

Montasjelaget AS tilbyr tjenester innen renhold og eiendomsdrift. Selskapets aksjonærer har solgt en kjøpsopsjon til private aktører som bestitter et nettverk og en kompetanse som komplementerer selskapets egne ressurser. Det forventes at det nye partnerskapet vil tilføre synergier og løfte selskapet videre.

BOLT Corporate Finance AS bisto Montasjelaget med rådgivning i prosessen.  

Transaksjoner
BOLT CORPORATE FINANCE AS
Besøk: Løkkeveien 109 , Post: Postboks 42, 4001 Stavanger, Telefon: 51 52 33 83, E-post: atle@bcf.no