Sparebanken Vest kjøper Ottesen & Dreyer

Sale of Ottesen & Dreyer to Sparebanken VestAdvisor to Ottesen& Dreyer

Transaksjoner
BOLT CORPORATE FINANCE AS
Besøk: Løkkeveien 109 , Post: Postboks 42, 4001 Stavanger, Telefon: 51 52 33 83, E-post: atle@bcf.no